Velg en side

At kunstig intelligens er et spennende område er det vel ingen tvil om, men den er også svært omstridt. Noen ser på kunstig intelligens som en Guds gave til teknologien, mens andre igjen ser på den som en forbannelse. Synspunktene er mange, og det finnes en lang rekke gode argumenter på begge sider.

Litt kort kan man si at kunstig intelligens er en datamaskins egenskaper til å lære å trekke egne beslutninger på grunnlag av erfaring, ikke hva den er programmert til. Dette er veldig forenklet, men la oss si en datamaskin kan regne ut at to pluss to blir fire. Dette kan den gjøre enten ved å vite det på forhånd – den er programmert til å fortelle at når den får parametrene to pluss to, så er svaret fire. Kunstig intelligens er de tilfeller hvor datamaskinen ikke er forhåndsprogrammert til å vite resultatet av en slutning, den er programmert til selv å finne det ut. Enten ved å lage egne algoritmer, eller selv bygge kode for å løse problemer. Svært komplekst, med andre ord.

Noe av det motstanderne frykter mest er selvfølgelig at den kunstige intelligensen skal ta over kontrollen av datamaskinene og systemene de er koblet opp mot og styrer, noe som kan få svært fatale følger hvis dette er våpensystemer eller i forbindelse med samferdsel. Her er kunstig intelligens svært ettertraktet, da datamaskiner kan ta beslutninger betraktelig hurtigere enn mennesker, og som oftest betraktelig mer treffsikkert.

Fordelene på sin side er til gjengjeld svært identiske med ulempene. Kunstig intelligens blir allerede testet ut i blant annet selvkjørende biler, og undersøkelser så langt tyder på at datamaskinene tar bedre beslutninger hurtigere enn mennesker. Dessuten er en datamaskin aldri uoppmerksom, trenger ikke søvn, og kan være i aktivitet døgnet rundt i årevis.

Mange forveksler gode algoritmer utarbeidet av mennesker som kunstig intelligens. Hvilket ikke er spesielt underlig, når man ser hva aktører som Facebook, Google og andre fremtredende firmaer på området får til. Et godt eksempel på dette er at hvis man skulle få lyst til å se en fotballkamp i Liverpool i England, med yndlingslaget sitt Liverpool, og går inn på Google og søker etter søkefrasen Liverpool FC Billetter, og så er det nettopp det som dukker opp. Og ikke bare det, det kommer også opp flere forslag på andre ting som antas å være av interesse for den som søker. Det kan være seg hvilke hoteller i nærheten man bør velge, hvilke restauranter man bør spise på, eller andre fotballkamper som kan være av interesse når man først skal avgårde.

Dette er resultater av godt håndverk hos et stort antall programmører med mange års erfaring og kunnskap, og må ikke forveksles med kunstig intelligens i ordets rette forstand. Selv om det hele kan føles ganske så magisk når det virker etter hensikten.