Velg en side
Gratis-app oppdateres med kunstig intelligens

Gratis-app oppdateres med kunstig intelligens

Basert på kunstig intelligens lanserer Adobe nye funksjoner i Adobe Scan som sparer tidskrevende leting etter og sortering av dokumenter på mobilen. Appen er gratis og tilgjengelig for både iOS og Android. Ved hjelp av Adobe Sensei, et sett med tjenester bestående av...

Intelligente agenter

Smarte agenter har blitt en del av vårt digitale dagligliv. De kan være alt fra personlige assistenter i telefoner til supersmarte systemer som kjøper og selger aksjer. En skiller gjerne mellom smarte agenter som er en automatisert tjeneste som på egen hånd utfører...

Kunstig intelligens – når kommer den førerløse bilen

De lærde strider om konsekvensene av utvikling av teknologi som kan gi oss førerløse biler. Noen mener at trafikken vil bli redusert, mens andre mener at teknologien aldri vil kunne forutsi hele trafikkbildet. Det finnes beregninger som viser at en delt førerløs bil...

Vi er alle algoritmer

Enkelt sagt er en algoritme en oppskrift på hvordan noe lages eller hvordan man kommer fram til et resultat. Uttrykket brukes gjerne i forbindelse med datamaskiner og utgjør kjernen i kunstig intelligens. I følge dataismen, beskrevet av Yuval Harari i sin bok Homo...

Å tenke er ikke å følge regler, men vite når man må bryte dem

Et av områdene hvor kunstig intelligens synes å få stor samfunnsmessige betydning de kommende årene, er utviklingen av selvstyrte biler. Teknologien som brukes er i prinsippet kjent. Bilen må ha sensorer som kan danne et bilde av hva som foregår rundt bilen, og en...

På vei til den førerløse bilen

Et av de områdene som en venter at kunstig intelligens vil få stor betydningen er transportsektoren. Dette gjelder både skinnegående transport, båter, fly og ikke minst biler. Tanken om biler som kjører selv er langt fra ny. Siden 1930-tallet har flere ulike konsepter...

Fra førerløs undergrunn til Hyperloop

Det har lenge vært snakk om førerløse kjøretøy, eller mer presist kjøretøy hvor datamaskiner og ikke mennesker sitter i førersete. Den første førerløse T-banestrekningen ble åpnet i København allerede i 2002 og fra 2012 var hele T-bane systemet førerløst. Togene ble...

Den fjerde industrielle revolusjon

Vi er i ferd med å entre en ny æra, en ny epoke i den industrielle utviklingen. Det startet spedt med den industrielle revolusjonen som fant sted på 17 –og 1800-tallet først i Storbritannia, så videre til resten av Europa og Amerika. Det hele startet med utvikling i...

Integrering og virtuell virkelighet

Etter som det fortsatt er usikkerhet omkring hva intelligens er og hvordan den oppstår, er det mange områder av forskningen som kan være aktuelle for etableringen av det vi kjennes som kunstig intelligens. Lenge foregikk forskning og utvikling på ekspertsystemer,...