Velg en side

Som en av verdens desidert største stormakter, både økonomisk og demografisk, er kinesiske selskaper klare for å omstille seg til en verden styrt av kunstig intelligens. Landet som er i stadig utvikling, har allerede begynt å forberede seg på en ny tid. Kilder skal ha det til at Kina skal satse over 1000 milliarder kroner på kunstig intelligens og relaterte produkter innen 2030.

Denne nyheten fikk indeksen på børsene til å gå rett til værs da den ble offentliggjort. Aksjene i selskapene som CSG, Wisesoft, Siasun og så videre økte flere prosent. Dette er alle selskaper som driver teknologisk utvikling og som ser at kunstig intelligens med stor sannsynlighet vil ha en stor innvirkning på menneskers liv i framtiden. Samtidig er de kinesiske myndighetene med på å oppmuntre til økt satsning på området. For å få til dette, må det bygges ut infrastruktur slik at teknologien kan implementeres når den kommer uten store problemer.

Prøvekanin og pioner

Guizhou-provinsen har i så måte vært en pioner når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, og prøver den ut i ulike sektorer innen helse, kommune og lignende. Blant annet har politiet tatt i bruk teknologi og sett på mulighetene for kunstig intelligens i sitt virke. Også den dømmende makta har benytte seg av den seneste teknologien. Dette er bare begynnelsen på en utvikling som uansett vil komme, sier de lokale myndighetene i provinsen.

Store konsern og satsing på kunstig intelligens

Kinesiske forskere og entreprenører er blant de beste i verden, med verdensledende selskaper som iFlytek, Alibaba og Baidu som har laget applikasjoner som gjør det mulig å betale med ansiktsgjenkjenning, kjøre førerløse kjøretøy eller utvikle maskiner som lærer ved hjelp av straff og belønning, altså en del av behaviorismen. Denne siste teknologien kalles forsterkende læring og kan benyttes på maskiner i dag, ved at de finner løsninger på problemer. Forsterkende læring er avhengig av veiledet læring og dynamisk programmering.

Det vil være avgjørende i utviklingen av kunstig intelligens, samtidig som 5G teknologien også utvikles.

Måneprosjekter

Det er mange utfordringer man står ovenfor, både med hensyn til fordeling og maktallianse. Derfor er det viktig å være tidlig ute for å være best rustet til det som kommer. Allerede i 2020 er målet å være på lik linje med de andre stormaktene, og i 2025 ventes gjennombrudd i forskningen som vil være drivkraft inn i fremtiden.

Et rotterace mot fremtidens herredømme

Med disse ambisjonene har landet med over 1,3 milliarder innbyggere satt seg fore å være et land andre skal se til inn i de neste tiårene. Mens Trump-administrasjonen kutter ned på budsjettene, har allerede kinesiske investorer teppelagt markedet i USA. Men ikke bare er interessen stor for amerikanske selskaper og ekspertise. For også Europa synes å være del av planen deres. Dermed er også norske bedrifter i søkelyset hos kineserne. Alt fra droner og roboter er ting som kineserne interesserer seg for, noe man er langt framme på her til lands.

Det er en spennende og interessant tid vi går i møte, med tanke på kunstig intelligens. At noen tør å satse er bare positivt når man ser på potensialene teknologien har. Etter hvert kan kanskje kunstig intelligens være en del av folks hverdag.