Velg en side

Utviklingen av kunstig intelligens koblet til stordata og internett for alle ting vil få store og uoverskuelige konsekvenser for alle livets områder. Mange mener at så vel samfunnet som menneske selv kanskje kommer til å forandre seg til det ugjenkjennelige i løpet av noen tiår. Her skal vi nøye oss med å se på noen konsekvenser som allerede enten er inntruffet eller er under utvikling.

En stor andel av utstyr med kunstig intelligens er rettet direkte mot forbrukeren. Dette gjelder alt fra data assisterte kjøretøy til smart telefoner, kjøkkenutstyr, helse- og trenings utstyr, selvgående støvsugere og gressklippere, ovner og kjøleskap som kontrollerer seg selv eller som kan fjernstyres. Hverdagen for de fleste i vårt samfunn er assistert og delvis styrt av kunstig intelligens i et omfang som de fleste ikke er klar over. Utviklingen har gitt muligheter og opplevelser som var utenkelig for få år siden. De fleste er derfor lite kritisk til utviklingen, mens andre er bekymret for utviklingen.

Infrastruktur

Kunstig intelligens overvåker og styrer store deler av infrastrukturen, særlig i byer. Det gjelder trafikklys, automatiske broer og jernbaneoverganger. I tillegg til drift av store deler av infrastrukturen, overvåker og planlegger kunstig intelligens reparasjoner og vedlikehold. Ved å koordinere oppgaver mellom ulike tjenester kan kunstig intelligens øke effektiviteten. Med kunstig intelligens kan søppelhåndtering automatiseres og mer skje etter behov enn etter en standardisert plan.

Produksjon

Produksjon er et område hvor kunstig intelligens har hatt stor betydning allerede i mange år. Dette gjelder ikke bare stadig mer avanserte produksjons-roboter. I dag muliggjør informasjonssystemer styrt av kunstig intelligens det mulig på kort varsel å legge om produksjonen til nye produkter i tråd med endring i etterspørsel. Nettverks kontroll gjør det mulig å sikre forsyninger av råvarer og andre faktorer som er nødvendig for produksjon. Produksjon for lager minsker i tråd med raskere prosessering av informasjon og bedre integrering av produksjonslinjene. Utnyttelsen av råvarene bedres og avfallsmengden reduseres samtidig som avfallshåndteringen blir bedre og sikrere. Intelligent behandling av stadig større datastrømmer gjør det også mulig å optimalisere vedlikehold og bedre sikkerheten. En av konsekvensene er at der man tidligere trengte hundrevis, ja tusenvis av arbeidstimer greier man seg med en brøkdel for å overvåke styringssystemene.

Landbruket

Kunstig intelligens har allerede hatt stor betydning for utvikling av landbruket. Det gjelder ikke minst miljøovervåkning. I dag kan bonden få løpende informasjon om de fleste faktorer som vil kunne påvirke resultatet slik som temperatur, fuktighet, vind, smittsomme sykdommer, næringsinnholdet i jorda osv. I tillegg blir stadig større del av redskapen automatisert og funksjoner integrert. Utviklingen har særlig hatt betydning for virksomhet som skjer i kontrollerte omgivelser som drivhus og husdyrproduksjon. Her kan så vel lys og temperatur som vanning og foring automatiseres. I et topp moderne fjøs eller kylling farm er det nesten ikke mennesker i produksjonen lengre.

Energiforsyningen

Kunstig intelligens er etter hvert sentral i styring av energiforsyningen. Kunstig intelligens begynner også etter hvert å overvåke energiforbruket og er integrert i en rekke energikrevende enheter fra lyspærer til varmeovner. I dag får stadig fler husstander smarte strømmålere som ikke bare måler forbruke, men som kan levere overskudds strøm fra lokale strømprodusenter som for eksempel solcellepaneler.

Telemedisin

Telemedisin får stadig nye anvendelses områder. Det finnes utstyr for å overvåke blodtrykk, hjertevirksomhet og andre kritiske faktorer og som sender data trådløst til enheter som kan avgjøre om det er fare på ferde. Det finnes implantater som overvåker og styrer livsviktige funksjoner, slik som pacemakere, men også implantater som sikrer svekkede sanser som hørsel og syn. En spesiell gren av medisinen er utvikling av kunstige, smarte lemmer. Det finnes eksempler på kunstige armer og ben som har blitt koblet til kroppens eget nervesystem. På helseinstitusjoner blir mulighetene for å overvåke og automatisk tilpasse forholdet for pasientene stadig mer avansert. Smarte senger vet når det er pasienter i dem og kan tilpasse seg etter kroppens behov.

Slik kan vi fortsette. Kunstig intelligens holder på å revolusjonere utdanningssystemet og etter hvert alle livets og samfunnets områder.