Velg en side

Kan kunstig intelligens hjelpe til i den stadig mer stressende situasjonen i helsevesenet? Kunstig intelligens er en måte å ”lære opp” datamaskiner og digitale systemer til å lære ved kartlegging og sannsynligjøring av ulike utfall. Maskinene vil med erfaring og bruk av sine desentraliserte noder, kunne velge hvilke løsninger som er best i en hver gitt situasjon. Dette kan implementeres til å gjelde de fleste aspekter i arbeidslivet generelt. Selv en arbeidshverdag som er så uforutsigbar og vanskelig som den i helsevesenet vil kunne endre hvordan ting gjøres i stor grad.

Bemanningsspørsmål vil kanskje ikke bli så problematisk lengre, både fordi man effektiviserer driften, men også fordi maskinene kan ta over mye av det fysiske arbeidet, samtidig som man kan utføre fjernoperasjoner og lignende.

Tingenes Internett og helsevesenet

Men uten tingenes internett (IoT), som ventes å komme for fullt med det nye systemet 5G for mobile og stasjonære enheter, vil alle enhetene i et nettverk kunne jobbe sammen uten å måtte øke kapasiteten. Hastigheten vil økes hundre ganger i forhold til dagens fart. Det er fordi man nå klarer å overføre større informasjonskapsler enn tidligere. Man slipper å tenke på og bygge ut ny infrastruktur også, da det nye systemet fungerer på de samme prinsippene som 4G.

Nå er snart tiden inne for at e-helse tar det neste skrittet i utviklingen. En maskin kan laste ned hundrevis av dokumenter på et lite sekund, og roboter vil kunne gjøre grovarbeidet. Så når det oppstår akutte situasjoner, så kan systemet være med på å redde liv. Legen kan, uten å blunke, vite noe om pasientens allmennsituasjon. Journalen vil bli overflødig, fordi maskinene allerede har lastet opp og analysert dataene. Det kan bli svært viktig når man skal behandle pasienter med ulike symptomer.

Oppdage og varsle

Videre vil roboter kunne oppdage og varsle om ulike situasjoner på sykehuset. Enten en pasient ikke har fått dosen sin, en dør står ulåst eller en lyspære som må skiftes, alt vil robotene kunne oppdage og utbedre på kort tid. Vi kan få et nytt uttrykk for vår nye virkelighet-forbedret virkelighet. Maskinene kan bistå med å ta beslutninger, basert på kartlegging av hundrevis av dokumenter og detaljer som ikke et menneske klarer på så kort tid. Likevel bør systemet fungere slik at legen har det siste ordet.

Videre kan maskiner stå for mye av de løpende oppgavene samt sørge for at sykehuset er operativt til en hver tid. Andre igjen kan bistå eller utføre operasjoner, eller fjern-diagnostisere og operere på pasienter i større grad og hurtigere enn i dag. Mulighetene er mange med den nye teknologien som kommer. Hva som vil skje med arbeidsplassene er usikkert, men det er ingen akutt problemstilling. Det er fortsatt økende grad av eldre i samfunnet og pleie og omsorg vil være en del av helsevesenet i lang tid framover.

Kunstig intelligens er ganske utrolig

At man kan lære opp maskiner til å selv lære og utvikle seg er nesten utover fatteevne. Hva som vil bli resultatet av en slik utvikling vet vi ennå ikke i dag, men man har sett mange skrekkscenarioer på hvordan det kan gå. Da er det viktig at man på forhånd har tenkt i gjennom hvordan man implementerer et slikt system. For at man ikke skal oppleve at maskinene tar styring, bør man ha en mulighet til å overstyre alle avgjørelser, dersom det av en eller annen grunn skulle vise seg å ta feil avgjørelse eller at systemet ikke fungerer slik det er ment.

I 2020 forventes det at 5G er i fullt bruk i helsevesenet, men allerede i dag ser man ulike sykehus som sakte men sikkert har forberedt seg på kunstig intelligens og tingenes internett.