Velg en side

Kunstig intelligens har i mange år bare vært en morsom tanke for filmskapere og forfattere, men også noe man har jobbet med å få til. For selv om det lenge har vært ren og skjær fantasi, har forskerne og ingeniørene lenge jobbet med roboter med kunstig intelligens. Slike roboter vil kunne revolusjonere verden slik man ser den i dag. De kan gjøre alt av utregninger og til og med finne de beste løsningene på problemer ikke en gang mennesker klarer å avgjøre.

Må programmeres

Problemet for robotene er at de må programmeres, noe som menneskene selv gjør. Men hva om noen korrupte eller kriminelle finner ut at de kan bruke kunstig intelligens til sin egen vinning. Eller for ikke å snakke om myndigheter og maktsentre som vil korrumpere eller spionere på andre land. Det er da kunstig intelligens kan bli farlig.

Ved å manipulere og legge til feil forutsetninger for riktige avgjørelser, vil maskiner og roboter sammen lage et stort kaos som ingen vet enden på. Kan kunstig intelligens avfyre dødelige atomvåpen eller sende virus i hele nasjoners datanettverk. Kan de kanskje stenge all overføring av elektrisitet til viktige områder av industrien eller omkode programmer slik at de ødelegger seg selv eller andre.

Mulighetene for et menneskeskapt system er at det alltid kan manipuleres og på den måten ødelegge for andre. I stedet for å se på teknologien som en stor mulighet for menneskeheten til å se på nye muligheter, kan kunstig intelligens ble dens bane.

Effektive systemer

Det er utvilsomt en teknologi som kan gjøre mye for menneskeheten. I helsesektoren vil de autonome systemene lære seg å diagnostisere ved hjelp av uendelig mange utfall satt sammen, og finne pasienters journal direkte.

Systemer vil kunne behandle sykdommer mer effektivt og uten bi-effekter.

I transportnæringen vil man kunne få selvkjørende kjøretøy, noe som vil kunne utgiftene kraftig, og øke sikkerheten.

Teknologien kan hjelpe studenter med å finne og oppdage feil metode å lære på, slik at studentene fort kan endre atferden og lære mer og fortere.

Teknologien kan hjelpe til å ta store avgjørelser i nødsituasjoner der rask handling kreves. Man kan sende inn roboter i farlige områder.

Man ser fort at kunstig intelligens kan få en farlig påvirkning på det militære styrkene. Man kan sende inn droner for å drepe motstandere, eller infiltrere deres fiender uten å selv sette seg i fare. Kunstig intelligens kan også muligens påvirke andres avgjørelser slik at de virker mot sin vilje.

I sin overtrufne genialitet kan det vise seg at kunstig intelligens blir et farlig våpen. Eller kan den ta avgjørelser som går i mot vår egen vilje. Viljen er ofte større enn fornuften, og dersom kunstig intelligens agerer på vegne av livet, på planetens ve og vel, dyrene og plantene, ja da kan det hende de går til angrep på oss mennesker. For det er vel kanskje ingen tvil om at mennesker er skyld i mange problemer. Det enkleste og riktigste ville være å tilintetgjøre mennesket. Eller menneskets mulighet til å skade omgivelsene sine. Kan kunstig intelligens være slutten på menneskelig framgang gjennom teknologisk utvikling?

Det vil tiden vise. Men at kunstig intelligens er på full fart inn i samfunnet er det ingen tvil om. Vi får krysse fingre for at det er noen skikkelige godsinnede mennesker som sitter med nøkkelen til kunstig intelligens.